Ararat Khachikyan Dental Clinic

Ararat Khachikyan Dental Clinic
Ararat Khachikyan Dental Clinic
Ararat Khachikyan Dental Clinic
Ararat Khachikyan Dental Clinic logo, icon
Views 11213

Contact information

Address: Armenia 0033 Yerevan, Arabkir, Kasyan

Phone: +374 - (94) 421 431 Executive: Ararat Khachikyan, director

Hours of operation: 9:00 - 19:00 Work days: Mon Tue Wed Thu Fri

Please when connecting with the company, mention «Texekatu.info» as a source of information
Activities
Տրամադրում ենք ցանկացած տեսակի բարձրակարգ ստոմատոլոգիական ծառայությություններ ։ Գործում են զեղչեր թոռ
gum treatment, removal of a tooth

Send an email to advertiser