«Գործընկեր Գրասենյակ» հաշվապահական կենտրոն

Views 194

Contact information

Hours of operation: 8:00 - 18:00 Work days: Mon Tue Wed Thu Fri

Please when connecting with the company, mention «Texekatu.info» as a source of information
Activities
Հաշվապահական հաշվառում
Պետական ռեգիստրի գործառույթներ
Հարկային խորհրդատվություն
Կնիքների պատրաստում
ՀԴՄ սարքերի վաճառք և սպասարկում
Գործունեությունների լիցենզավորում
Արտադրանքների սերտիֆիկացում
Պետական գնումներին մասնակցության աջակցություն
Ակտերի բողոքարկում

Send an email to advertiser